AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชั่นส์ที่พร้อมใช้งานจริง สนับสนุนองค์กรธุรกิจ สู่การวิวัฒน์ครั้งใหม่ ร่วมสร้าง Ecosystem Economy ให้แข็งแกร่ง เติบโต อุ่นใจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ AIS ได้จัดงาน ‘The Next Evolution’ ขยายผลการทำ ‘AIS Ecosystem Economy’ พาประเทศไทยสู่ ‘Sustainable Nation’ เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุด AIS Business บุกภูมิภาคภาคกลาง นำทัพโดยนายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร จัดงาน AIS Business Digital Future 2024: Digital Industry Evolution โรงแรม Kantary ayutthaya . พระนครศรีอยุธยา สร้างปรากฎการณ์สะเทือนภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการวิวัฒน์ครั้งใหม่ของ Intelligence Infrastructure เพิ่มขีดความสามารถ โครงข่าย นวัตกรรมโซลูชัน และ Enterprise Platform สู่การใช้งานจริงที่ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกันในด้านของการเชื่อมต่อธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Collaboration) ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลก  ตอกย้ำแนวคิดการเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ในใจองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างการเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน พร้อมส่งเสริม Sustainable Nation หรือการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยในงานนี้ AIS Business ได้ร่วมกับพันธมิตร จับมือพันธมิตร  Microsoft และ Palo alto ขนทัพโซลูชันที่หลากหลาย ช่วยยกระดับการทำงานของโลกยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เสริมศักยภาพการทำงาน สร้างความมั่นใจ เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน  โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มองค์กร, นิคมอุตสาหกรรมจากจังหวัดในภาคกลาง อาทิ อยุธยา สระบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น