จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงเน้นมาตรการตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้นทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

นายดรณ์ สมิตะเกษตริน  ( สะ –มิด –ตะ –กะ –เสด-ตริน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงแล้วแต่ทาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงขอให้อำเภอดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวัง ตรวจตราผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้นทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งให้ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง และดูแลความปลอดภัยของประชาชน อำนวยความสะดวก ตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในสถานีขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย

ส่วนกรณีผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า ๒0 ปี ที่ดื่มแล้วขับ ได้มีการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดี พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับผลของการกระทำความผิดของผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้สนับสนุนผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

ดังนั้น ให้ประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ขับขี่ให้เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ รวมถึงผู้ขับขี่ควรมีความพร้อมของร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน สามารถพักรถได้ที่จุดบริการประชาชน จุดพักรถตลอดเส้นทาง และหากมีการดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือทานยาที่มีฤทธิ์ง่วงซึม ไม่ควรมีการขับขี่ เน้นย้ำเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ การสร้างความตระหนักและการมีจิตสำนึก รวมทั้งต้องมีมาตรการทางสังคม ตลอดจนการรณรงค์เรื่องวินัยจราจร ให้อำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับตำรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง