สุพรรณบุรี เตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะต้องทำ พ.ร.บ.รถทุกชนิด หากไม่ทำ เมื่อเกิดเหตุจะไม่ได้รับการเยียวยา และต้องเสียค่าปรับอีกด้วย

วันนี้(3 ม.ค.67)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพลายแก้ว  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัย

ที่ประชุมจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดำเนินการมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวัง และตรวจตราผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ที่สำคัญคือการทำพ.ร.บ.รถทุกชนิด แม้จะติดว่าจะขับขี่เฉพาะในชุมชนก็ตาม เพราะหากไม่ได้ทำ เมื่อเกิดเหตุนอกจากจะไม่ได้รับการเยียวยาแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับอีก 1 หมื่นบาท ด้วย

ด้านนายปภินวิช  ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวสรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67 ประจำวันที่ 2  มกราคม 2567  (วันที่ 5) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน  5  คน- ชาย  3  คน- หญิง  2  คน /มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย /สะสม วันที่ 29 ธ.ค.66 – 2 ม.ค.67 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน  41 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน  34  คน  /มีผู้เสียชีวิต  8  ราย