29 กุมภานี้ ขอเชิญร่วม 3 พิธีสุดยิ่งใหญ่ ปลุกเสกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ พระธรรมบาล 24 พระองค์ และไห้วเจ้าพ่อเกาะสีชัง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฯ  พร้อมด้วย พระอาจารย์จีนธรรมานุกร เย็นเกามหาเถระ  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม (โผวเต็กยี่) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี  องปลัดวิเชียร เถี่ยนอี้  เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย รองเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกาย จ.กาญจนบุรี  หลวงจีนปลัดเย็นจุง   เจ้าอาวาสวัดจีนประซาสโมสร(เล่งฮกยี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  องค์ปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย)เจ้าอาวาสวัดอุภัยภาติการาม(ซำปอกง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  และอาจารย์แขก รือเสาะ มันตระสยาม เป็นเจ้าพิธีระบบเหมาซาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ปลุกเสกวัตถุมงคลโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา 09.30 น. พิธีบูชาทวยเทพ บูชาพระธรรมบาล 24 พระองค์

เวลา 11.00 น. นิมนต์พระฉันภัตตาหารเพล

เวลา 13.30 น. ทำพิธีเทกระจาด

ก่งจูเทียน คือการสวดมนต์สาธยาย ถวายุพุทธบูชาแด่องค์เทพธรรมบาลบนสวรรค์ทั้ง 24 พระองค์นั้น ถือเป็นพิธีชั้นสูง ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นเทพธรรมบาลที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นั้นมีถึง 24พระองค์ หรือ 24จูเทียน   พิธีก่งจูเทียน เปรียบได้กับการบวงสรวงเทพเทวดาของจีนเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวดาฟ้าดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ในพุทธศาสนามหายานจะเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและเหล่าเทพธรรมบาล  ซึ่งตามวัดจีนและพุทธสถานต่างๆ จะนิยมจัดกันปีละหนึงครั้งเพื่อบูชาองค์เทพธรรมบาล-พระโพธิสัตว์-เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา  และในพิธีมีการเริ่มระยะช่วงแรก คือจะมีการสวดพระคาถามหากรุณาธารณีสูตร เพื่ออ้างคุณแห่งพระสูตรและอาราธนาบารมีของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มาชำระล้างมลทินในพิธี เพื่อคอยต้อนรับเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่จะอัญเชิญมายังมลฑลพิธี โดยมีการสวดสรรเสริญเพื่ออัญเชิญ พระพุทธองค์ คุณแห่งพระรัตนตรัย และองค์เทพธรรมบาลต่างๆทั้ง 24 พระองค์ (บางตำราก็ 20) มารับเครื่องสักการะบูชา ตามด้วยพระคาถาต่าง ๆ และมีการยกและลำเลียงถวายเครื่องสักการะด้วยอาหารต่างๆ ผลไม้ต่างๆไม่ซ้ำกัน 7-9-20-21-24 อย่าง พร้อมทั้ง ดอกไม้  ร่วมด้วยมีการจัดถ้วยข้าว ช้อน ตะเกียบ ถ้วยน้ำชา จัดไว้ 24 ชุด นิยมประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง อาจมีพิธีต่างๆเพิ่มเติมเช่นการอ่านสารรายชื่อฯหรือการโปรย แจกทานให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นสิริมงคล (ของไหว้ในพิธีเช่นลูกอม ถั่วฯลฯ) เทพธรรมบาลต่าง ๆที่ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา ที่มีการบูชาเทพธรรมบาล 24 พระองค์

พระสูตรนี้ กล่าวถึงเหล่าพระโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาลและเหล่าทวยเทพทั้งหลาย พร้อมใจกันตั้งปณิธานต่อเบื้องหน้าพระพักตร์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและประกาศตนเป็นธรรมบาล คุ้มครองพระสัทธรรมและเหล่าพุทธบริษัทให้บำเพ็ญบุญบารมีไต้ราบรื่นโดยมิมีมารและภยันตรายใดๆ มาแผ้วพานต่อพระศาสนาและผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายอีกด้วย

อาจารย์แขก รือเสาะ ได้กล่าวถึงพิธีกรรมที่จะไปทำพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี   ซึ่งเราจะมีพิธีกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เราแนะนำคุณต้องมาให้ได้ เพราะมันเป็นวันสำคัญ ตรงกับวันธรรมดาแต่เป็นวันที่สำคัญมาก ที่เขาซ่อนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอภิมหาปรัชญาจีน ซ่อนในเรื่องของพลังงาน ซ่อนในเรื่องของการเสริมดวงสายมูทั้งหลายไว้บนเกาะสีชังอย่างมากมาย ความลับที่สำคัญที่สุดของเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง สำหรับศาลแห่งไหนก็ไม่มีคือศาลนี้ไม่มีเสาฟ้าดินหรือเสาทีกงเพราะศาลนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เสาฟ้าดินในการเชื่อมให้คำขอถึงสวรรค์ ศาลนี้ ไม่จำเป็นเพราะตัวเจ้าพ่อเกาะสีชังเองท่านเปรียบเสมือนเป็นเทพโดยตรงที่กลุ่มดาว ท่านเป็นเทพสูงสุดที่ฟังคำขอของมนุษย์เชื่อมสวรรค์โดยตรงอยู่แล้ว ชื่อท่านสำหรับเต๋าเหมาซานก็คือ “เจี่ยบึงเถากง” เจ้าพ่อหินใหญ่ เขาเชื่อว่าหินหรือภูเขาที่เกิดขึ้นมา มันเกิดจากการสะสมของพลังงานของกลุ่มดาว

ที่ส่งผลเข้าหาโลกมนุษย์สิ่งมีชีวิตใช้เวลาทับถมกันเป็นล้านปีถึงขั้นกลายเป็นจักปม จากผงธุรี กลายเป็นดิน จากดินกลายเป็นหินได้มันมีการสะสมของพลังงานมาอย่างยาวนาน  การเป็นเจ้าพ่อใหญ่เกาะสีชังของท่าน ท่านเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลมาก่อน ในยุคหลายพันปีและถูกดันขึ้นมาเป็นภูเขาอยู่เหนือทะเล ในขณะที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำ แต่พลังงานก็ยังมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นบูรพาจารย์โบราณถึงทำพิธีมีการเชิญเทพดาวลงพื้นดินก็เลยเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ถ้าถามว่าท่านมีดีอย่างไร ดีตรงที่ท่านเป็นผู้คุมพลังงานทั้งหมดทั้งบนฟ้าและบนดินและก็ในทะเลก็คือเชื่อมทั้ง 3 ภพของเหมาซาน 3 ภพ อันนี้ไม่ใช่ 3 วิญญาณคือการเชื่อม 3 ภพ ของเหมาซานก็คือท่านเชื่อมมนุษย์แล้วก็เชื่อมทะเล เทพที่ มีพลังรองจากชั้นเทพที่ท่านสั่งลงมาคุม3ภพให้กับมนุษย์ก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ในความเชื่อของระบบเหมาซานเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังได้สั่งเทพสามองค์นี้มาคุม 3 ภพ ของเหมาซานก็คือ 3 เทพผู้ยิ่งใหญ่  “ซำกวนไต่เต่” 3 เทพ คุม 3 ภพ ในระบบเหมาซานเขาซ่อนไว้ไม่มีใครรู้  รู้เพียงว่าเทพองค์หนึ่งคุมน้ำ เทพองค์หนึ่งสวรรค์ เทพองค์หนึ่งคุมมนุษย์ เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับสวรรค์เราต้องบูชา  “ซำกวนไต่เต่” แต่ท่านเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ท่านไม่จำเป็นที่มีเสาทีกง เพราะตัวท่านคุม3เทพ คุม3ภพ เพราะท่านมีพลังมากกว่า “ซำกวนไต่เต่” เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหากับพลังงานด้านสุขภาพเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานตัวเองมาขอท่านก็จะสำเร็จหรือมนุษย์มีปัญหาเกี่ยวกับพลังงานน้ำ น้ำในที่นี้รวมถึงพลังงานวิญญาณด้านมืดในนรกทั้งหมด น้ำในระบบเต๋าเหมาซาน น้ำจริงคือน้ำทะเล น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง บึงบางต่างๆอันนี้คือ น้ำในพลังหยาง ส่วนน้ำของพลังหยิน น้ำในวิญญานด้านมืด พลังงานสิ่งที่มองไม่เห็น นับเป็นพลังงานน้ำ

ตัวท่านก็คลุมพลังงานด้านนี้ด้วย หากมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่เป็นวิญญาน มีปัญหาต่างๆถ้าเราจะไปไหว้ศาลเจ้าต่างๆเพื่อขอให้เรื่องเรื่องนั้นดีที่สุดเช่นเราไม่รู้ว่าบรรพบุรุษเราตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนในโลกวิญญาณเราก็จะไปไห้วเทพที่คุมพลังงานวิญญาน บางคนก็ตั้งตัวเป็นเทพปราบปีศาจ ก็คือ “จงขุย”เทพแห่งปีศาจ ตัวท่านก็มีพลังงานยิ่งกว่านั้น เพราะฉะนั้นเราไม่รู้วิญญานบรรพบุรุษเราจะเป็นยังไง ในโลกวิญญาณที่ตายไปแล้ว เขาก็จะไปไหว้เจ้าพ่อเกาะสีชังเพื่อขอให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปอยู่ในทิศทางที่ดีรวมถึงพลังงานสวรรค์ก็คือขอสิ่งที่ฟ้าประทาน มันถอดมาในวิชาโป๊ยยี่แปดอักษรเต๋าเหมาซาน คือ 10 ราศีบนหลักวิชาเหมาซาน เรื่องการวันเวลาเดินผ่านก็คือพลังของฟ้าประทาน 10 ประการและมีคำจีนโบราณว่า 10 คำฟ้าประทานพรหมื่นคำอธิษฐาน

ตัวหนังสือจีนโบราณมันมีตัวหนังสือเขียนตรงอยู่พันตัวหลัก หมื่นตัวย่อย ตำราในคัมภีร์ ของหยูที่มีมาอย่างยาวนาน ว่าหมื่นคำอธิษฐานสำเร็จ สิบคำฟ้าประทานพร ดังนั้นการที่เราไปไหว้ขอพรเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง มันก็สำเร็จง่ายคือถ้าไม่มีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังเราต้องไปไหว้ถ้าเราจะไปทั้ง 3ภพ อันดับที่หนึ่งเราก็ต้องไปไหว้ขอเง็กเซียนฮ่องเต้ เพื่อให้ได้พลังงานฟ้า อันดับที่สองเราก็ต้องไปไหว้ขอเทพวิญญาณก็คือจงขุย หรือทวาราบาลที่คุม สี่ทิศ ถ้าเราอยากจะไหว้ขอมนุษย์หรือบาดาลที่เราเชื่อ  คนก็จะต้องไปไหว้มังกรหรือจะไปไหว้เทพ

แห่งมังกรโดยตรงเราจะเห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญอยู่แค่นี้ ก็คือหนึ่งให้ความสำคัญมังกรมาเป็นอันดับหนึ่ง

เป็นสัตว์สวรรค์ชั้นสูงรองลงมาก็จะเป็นกิเลน เพราะกิเลนจะเป็นตัวแทนแห่งพลังงานวิญญาณด้านหยาง พลังงานแห่งความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่แห่งน้ำ ฟ้า อากาศ มังกรก็จะแบ่งชั้นไป แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดมาเทียบไม่ได้กับการมาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังเพียงที่เดียว   เพราะฉะนั้นลูกหลานจีนโบราณเค้าถึงสอนเอาไว้ว่าเวลาจะทำอะไรเราควรจะจะต้องไปไหว้ไม่ว่าเราจะทำตั้งแต่เริ่มต้นหรือเราทำแล้ว จะทำให้มันสำเร็จ เขาก็จะไป ไหว้ขอพร เจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง  แต่วิชาฮวงจุ้ยเต๋าเหมาซานแห่งมันตระสยาม เรากล้าพูดเลย เราผู้เดียวที่กุมความลับเกาะสีชังเอาไว้ในขณะที่คน คนทั้งโลกก็ไม่รู้ในหลายๆอย่างที่เราเอาออกมาพูด เอาไว้เพราะคำสอนเหล่านี้มันถูกซ่อนเอาไว้สำหรับผู้ที่จะสืบทอดวิชาระบบเหมาซานว่าชัยภูมิประเทศไทยจุดไหนส่งผลอะไร ชัยภูมิในแต่ละจุดส่งผลต้องทำยังไง ชัยภูมิในแต่ละสถานที่มีคุณยังไง เกาะสีชังมีคุณยังไงมันเป็นความลับมาตลอดไม่มีใครบอกจนเราเห็นว่าถ้าไม่บอกมันก็จะหายไปรวมถึงมันเป็นของดีที่ประชาชนทั่วไปก็ว่าได้ สมัยก่อนเกาะสีชังถูก ดูแลโดยมหาดไทยจนถึงทุกวันนี้ และเป็นที่ดินพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ เปรียบเสมือนสารบรรพชนของพระมหากษัตริย์มาทุกรุ่น  ทั้งนี้ด้วยการที่ปรมาจารย์ทั้งหลายที่เคยเป็นที่ปรึกษาระบบผู้นำชั้นสูงของประเทศ มันหายขาดช่วงไปในสมัย ยุครัชกาลที่ 6 มันก็เลยทำให้ความลับต่างๆถูกปิดซ่อนเอาไว้มาเสมอ พอเปลี่ยนจากรัชกาลที่ 6 มาเป็นรัชกาลที่ 7 พวกบูรพาจารย์บางกลุ่มบางคนก็ได้ถึงการขาดช่วงไปความลับต่างๆในชัยภูมิประเทศมันก็เลยหายไปแต่คราวนี้เราถือว่าเราพอมีความรู้เรื่องนี้ก็เลยออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ถึงเดือดร้อนหรือต้องการหวังที่พึ่ง ที่ใช้ได้จริงไหว้แล้ว ขอได้ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ ตามแรงบุญแรงกรรมที่ทำรวมถึงสิ่งที่บุญกุศล ที่ส่งไปไม่ถึงแต่ก็ขอคนที่ยิ่งใหญ่และให้ได้ เราก็เลยเผยแพร่เป็นเจ้าแรกเรากล้าพูดเลย

คนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จัก เกาะสีชังแต่ปัจจุบันเราเริ่มเอามาเผยแพร่คนหลายหลายคนเริ่มรู้จักมากขึ้น สมัยก่อนเกาะสีชังถูกถ่ายทอดเป็นคำพูดปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นจึงไม่มีการมาเผยแพร่แต่ปัจจุบันนี้ มีการเผยแพร่ในโซเชียลถึงประวัติความเป็นมาบอกได้แล้วว่าที่ไหน ร้อยศาลไม่เท่าไหว้ที่นี่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในปีนี้เราได้ทำพิธีครบตามตำราโบราณ ทุกประการในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยทำเลยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6แต่ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ที่เราจะทำ คือตามตำราโบราณ ทุกประการก็คือเรามีพิธี บูชาดาวที่ถูกต้องของระบบฮวงจุ้ยวิญญาณเหมาโดยใช้พระฝ่ายอนัมนิกาย ก็คือฝ่ายญวนเป็นผู้ประกอบพิธีพิธีบูชาดาว แล้วก็ทำพิธีเทกระจาด โปรดวิญญาณทางทะเล ส่วนอีกพิธีหนึ่ง เราทำพิธีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พิธีบูชาดาวจะอยู่ที่อาคารโรงลิเกด้านล่างริมทะเลและฝ่ายที่อยู่บนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังก็จะเป็นฝ่ายจีนนิกายโดยพระราชาคณะเป็นผู้ประกอบพิธี ทำพิธีบูชา 24 ทวาราบาล ก็คือ 24 ทวยเทพหลักของสวรรค์ทำพิธีโดยจีนนิกายรวมถึงทำพิธีบูชา“เทพเจี่ยบึงเถากง” ก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง โดยอาจารย์แขก รือเสาะ ก็คือทำทั้งพิธีฝ่ายเหมาซาน  ฝ่ายจีนและฝ่ายญวน ในวันนั้นรวมถึงจะมีพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลครบรอบของเกาะสีชังโดยพระคณาจารย์ 5 องค์  โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร)เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานในพิธี   ถ้าท่านพลาดในครั้งนี้อีก 4 ปี ถึงจะมีอีกครั้ง  พบกันวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567