มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย – จีน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR