มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานจัน พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกรรมการบริหารสำนักฯ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานจัน พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ ในเวลา 17.09 น.  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะและเจ้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน