มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ และแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2566

วันที่  17  เมษายน  2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ จัดตลาดนัดวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผลการตรวจรับรองคุณภาพ คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรน.

วันที่  24 มกราคม 2567 พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  ไต อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ จัดตลาดนัดวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

วันที่ 22  มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (7 มกราคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเงินกฐินสามัคคี วัดใหม่ปิ่นเกลียว จำนวน 185,262 บาท

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาล อ่านต่อ >>