มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (7 มกราคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2566 วัดใหม่ปิ่นเกลียว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้วอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ดั่งที่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม พระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระเนตรและรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ภาพที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเป็นพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยแข็งแรง พระพรรษายืนนานสถิตสถาพร เป็นมิ่งขวัญ ร่มฉัตร แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม