มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีฉลองครบรอบ 110 ปี เพาะช่าง

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   มีพิธีฉลองครบรอบ 110 ปี เพาะช่าง เริ่มพิธีในช่วงเช้าด้วยการบวงสรวงถวายเครื่องบูชาองค์พระวิษณุกรรม นำพิธีโดย อาจารย์ธวัชชัย เที่ยงสัตย์ พราหมณ์ผู้ทำพิธีบวงสรวงพร้อมด้วยรศ.อุดมวิทย์ไชยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​, ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, คณาจารย์, บุคลากร, ศิษย์เก่าและนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าร่วมพิธี

ต่อจากนั้นถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑาธุช ธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ผู้บัญชาการพระองค์แรกของโรงเรียนเพาะช่าง  หลังจากนั้นมีการมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณแก่นักศึกษา จำนวนรวม 44 ทุน  ต่อด้วยพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล  ส่วนช่วงบ่ายมีการเปิดนิทรรศการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ บริเวณชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ  โดยเป็นการจัดแสดงผลงานนักศึกษาทุกสาขาของวิทยาลัยเพาะช่าง และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนอีกสองสัปดาห์

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลงานของนักศึกษา มีกิจกรรมกราฟิตี้ มีดนตรีโฟล์คซองขับกล่อมตลอดงาน และเปิดให้ศิษย์เก่าเข้ามาไหว้พระครูวิษณุกรรมได้จนถึง 4 ทุ่ม ของวันที่ 7มกราคม