ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียนวัดพระธาตุ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เช้าวันนี้(11 พ.ย.65) ที่ โรงเรียนวัดพระธาตุ อ.เมืองสุพรรณบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  นายศรีธรรม  ราชแก้ว  นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุ และคณะร่วมร้องเพลงชาติและสวดมนต์กับเด็ก ๆ ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดพระธาตุ โอกาสนี้ นักเรียนได้โชว์ชุดการแสดง ต้อนรับอย่างสนุกสนาน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้โอวาท ขอฝากเด็กๆ ทุกคนให้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นประเทศชาติของเรา ขอให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ และขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญา 2 ข้อ คือ1.ทำให้พ่อแม่มีความสุข2.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ และฝึกความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ๆ  สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี เป็นการพบปะเด็กนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมฝาก การพัฒนาโรงเรียนต้องใช้หลัก บวร.ในการประสาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  ให้มีการพัฒนาสถานที่/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่นผ้าป่าการศึกษา หารายได้เสริม ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของชุมชน ต่อยอดการขับเคลื่อนคนดีศรีสุพรรณ อย่างเป็นรูปธรรม

          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ด้วย