หมู่ช้าง สวปอ.มส.SML.3 ลงพื้นที่ CSR จ.ระยอง

คณะศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอ.มส.SML​ รุ่นที่ 3​ พร้อมด้วยคณาจารย์นำโดยพลเอกสิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML และผู้แทนนักศึกษาจากหมู่ช้างนำโดยนางวรากร วิริยะพันธ์ุ​ ​(ประธานฝ่าย​ CSR) นายยุทธพร จิตตเกษม​ (หัวหน้าหมู่ช้าง) และนายชวลิตเอื้อชูยศ (หัวหน้าหมู่วัว)ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่โรงเพาะเห็ดจัดทำแปลงผักและมอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงเพื่อต่อยอดศาสนา และต่อยอดการศึกษาให้น้องๆนักเรียนรวมมูลค่ากว่า​ 450,000 บาท

ซึ่งในการนี้มีเจ้าอาวาส สักนักสงฆ์ธรรมานุศาสก์ เป็นผู้รับมอบ, นายกเทศบาล และคณะกรรมการ ร่วมรับเงินสนับสนุน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน เป็นผู้รับมอบและนายกเทศบาล ตัวแทนครูนักเรียน ร่วมรับเงินสนับสนุนทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลเมืองแกลง กล่าวขอบคุณประธานในพิธี และคณะศิษย์เก่าหลักสูตรสวปอ.มส.SML​ รุ่นที่​ 3

นางวรากร วิริยะพันธ์ุ​ ​(ประธานฝ่าย​ CSR) กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีส่วนแบ่งปันความสุขให้กับเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาสไม่ว่าจะด้านทุนทรัพย์หรืออาหารที่มีคุณภาพโดยทางศิษย์เก่านักศึกษา สวปอ.มส.SML​ รุ่นที่ 3 ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันสร้างโรงเลี้ยงไก่และซ่อมแซมโรงเพาะเห็ดพร้อมทั้งซื้อเชื้อเห็ดเพื่อให้เด็กสามารถเก็บมาทำเป็นอาหารกลางวันได้นอกจากนี้ยังได้มอบกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียน  และอุปกรณ์การกีฬารวมถึงจัดทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ธรรมมานุศาสก์ด้วยนับว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จและต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมสนับสนุน

นายยุทธพร จิตตเกษม​ (หัวหน้าหมู่ช้าง) กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นเด็กๆ คนไทยตัวเล็กๆมารับอุปกรณ์การเรียนจากพวกเรา สวปอ.มส. SML​ รุ​่นที่​ 3​ ผมปลื้มใจมากและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่หล่อหลอมเราให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันเสียสละเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป