หลวงพี่น้ำฝนประสานรับมอบเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ในด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์  หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม .เมือง .นครปฐม เป็นผู้ประสานในพิธี CSR ส่งมอบของกลางเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีนายเชาวน์ ตะกรุดเงิน นายด่านศุลกากรแม่สอด นายพิชยา เจริญสันต์ผอ.สบศ. นายไพยง สังข์ทอง ผอ.สคศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ส่งมอบของกลางเอทิลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสามพราน ซึ่งมีนางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และนายพีระณัชช์ รูปสม นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  เป็นผู้แทนรับมอบเอทิลแอลกอฮอล์  จำนวน 50,000ลิตร เพื่อกระจายนำไปส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมและในหลายจังหวัด เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์ อย่างสูงสุด

พร้อมกันนี้  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้เจิมและประพรมน้ำมนต์ที่สำนักงานด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย