นครปฐม : น้ำตาแห่งความตื้นตัน คุณยายสวมกอดรองผู้ว่าฯนครปฐม และนายกฯกาชาด หลังกาชาดมอบบ้านรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

  วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนโดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวรณัน สวนทอง นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอกำแพงแสน ผู้นำในท้องที่/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

        นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นางสาวเนียม เหล่าเปี่ยม บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งที่พักอาศัยเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับบุตรซึ่งเป็นโรคไตระยะ 3 ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ประกอบกับนางสาวเนียม ปัจจุบันอายุมากแล้วและเป็นคนดีของสังคม มีน้ำใจช่วยเหลืองานส่วนรวมอยู่เป็นประจำทั้งบ้าน วัด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ หากมีการร้องขอ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จึงได้มอบหมายให้อำเภอกำแพงแสน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังนี้ได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยสวยงาม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

       ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ“สร้างบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้กับผู้ขาดแคลนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 หลัง วงเงินงบประมาณหลังละ 200,000 บาท ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 1 หลัง อำเภอดอนตูม จำนวน 1 หลัง อำเภอบางเลน จำนวน 1 หลัง อำเภอสามพราน จำนวน 1 หลัง อำเภอกำแพงแสน จำนวน 1 หลัง และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1 หลัง

…………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว