ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี พบปะนักเรียน พร้อมขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญาจะทำให้พ่อแม่มีความสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ในกิจกรรมผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.บางปลาม้า

( 21 มิ.ย.67) เวลา 07:30 น. ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

พร้อมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และทำกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลกับเด็กๆ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย คำสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และโทษภัยของยาเสพติด โดยมีสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ฝากเด็ก ๆ ทุกคนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ : ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ พร้อมกับขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญากับผู้ว่าฯ 2 ข้อ คือทำให้พ่อแม่มีความสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

และขอให้ทางโรงเรียนเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โครงการคนดีศรีสุพรรณ และขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกับชุมชน และราชการ ต่อไป