ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันนี้ (28 ก.ย.66) เวลา 08.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ อ่านต่อ >>

ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ (28 ก.ย.65) เวลา 08.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ อ่านต่อ >>