จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ “วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย” เพื่อสร้างวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัย

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่ารา อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พร อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดห้วยจระเข้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จัง อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดลำเหย ตำบลลำเหย อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการแข่งขันรถไถนาซิ่ง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มชาวนา และอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบดั้งเดิม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณทุ่งนา หน้าศาลากลางจังหวัดนค อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จั อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด ภายใน อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ในศูนย์ราชการจังหวัด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ความร่วมมือการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กองอาสาร อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พร อ่านต่อ >>