นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนเข้าแสดงพระธรรมเทศนาประพรมน้ำมนต์แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ เรือนจำกลางนครปฐม  อำเภอเมือง  จั อ่านต่อ >>