ป.ป.ช.ประจวบฯ แถลงสรุปผลปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในรอบปี 2566

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ก.ย.2566 น.ส.จุทารัตน์ เหลืองเพ อ่านต่อ >>