มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุด อ่านต่อ >>