รองเลขาฯ สปสช. เยี่ยมผู้ป่วย รพ.ประจวบใช้สิทธิบัตรทองผ่าตัดสมอง-ผ่าตัดข้อสะโพก ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สำนักง อ่านต่อ >>