รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างขวาง สะดวก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมู่ท อ่านต่อ >>

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทร อ่านต่อ >>

“บิ๊กอู๋”แถลง ต่อ สนช. ยัน อนุสัญญาฯ 188 ส่งผลดีต่อแรงงานประมงไทยในระยะยาว

รมว.แรงงาน แถลงหลักการสำคัญของอนุสัญญาฯ 188 ว่าด้วยการทำงานใ อ่านต่อ >>