สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรน. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  11  เมษายน  2566  ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบด อ่านต่อ >>

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  จำนวน  19  รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันนี้ (10 มกราคม 2565) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช อ่านต่อ >>