อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใน ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้าย โฆษณาที่ไม่แข็งแรง

นายประทีป  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

นายประทีป  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี แ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิด อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ

นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โรครากเน่าโคนเน่าในในส้มโอ โรคแอนแทรกโนส ในกล้วยไม้

นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี แ อ่านต่อ >>

อุตุฯ สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคดอกเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อรา

นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เ อ่านต่อ >>