เรือนจำกลางนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยชิบะ เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบยุติธรรมทางอาญาด้านผู้กระทำผิดหญิง ณ เรือนจำกลางนครปฐม

ที่เรียนจำกลางนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายขวัญไชย สัน อ่านต่อ >>