AIS 5G ยืนยันความพร้อมเครือข่าย กว้าง-ไกล-สูง-ลึก ครอบคลุมมากสุดในไทย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุฟรี ให้ลูกค้าเที่ยวอุ่นใจ เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ในวันปีใหม่ไทย

AIS 5G ยืนยันความพร้อมเครือข่าย กว้าง-ไกล-สูง-ลึก ครอบคลุมมากสุดในไทย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุฟรี ให้ลูกค้าเที่ยวอุ่นใจ เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ในวันปีใหม่ไทย

7 เมษายน 2565: AIS 5G ยืนยันความพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์วิ อ่านต่อ >>