ชัยนาทเตรียมเปิดศึกแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงเจ้าสายน้ำ

“เมืองหุ่นฟางนก เปิดศึกจัดแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ใครจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วของสายน้ำ 18-27 กรกฎาคม 2561 พบกันที่จังหวัดชัยนาท”

ออกมาแล้ว ร่องน้ำแดงกับร่องน้ำน้ำเงิน เป็นสัญญาณของการแข่งขันเรือยาว ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานของผู้ชมประเพณีแข่งขันเรือยาว”เป็นประเพณีทางน้ำของคนไทย เป็นกีฬาในช่วงฤดูน้ำหลากที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และมักจะจัดการแข่งขันในช่วงของงานบุญ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในงานให้ครึกครื้นขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส     ร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงของเหล่าฝีพายอีกด้วย

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่าประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่คู่คนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ งานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 21 และโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เรือที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภท 55 ฝีพาย และ40ฝีพาย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่เรือที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภท30 ฝีพาย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทชาวเรือ และฝีพายทั่วประเทศ โดยการจัดงานแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าOTOPและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย

ด้านนายชิษณุพงศ์  โรจน์วิบูลชัย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย กล่าวว่า งานแข่งขันเรือยาวในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดชัยนาท ในปีพ.ศ.2561 นี้ จังหวัดชัยนาทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท ส่วนราชการทุกภาคส่วน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และวัดพระยาตาก ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่27กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และที่หน้าวัดพระยาตาก  โดยประเพณีการแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาของจังหวัดชัยนาท มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือจัดแข่งในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทำให้ประชาชน ชาวเรือ และฝีพายจดจำช่วงเวลาแข่งขันได้อย่างแม่นยำ และในปีนี้มีเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯที่สนามจังหวัดชัยนาท เป็นจำนวนมาถึง 32 ลำ ในทุกประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า  สนามแข่งเรือลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ถือว่าเป็นสนามแรกของประเทศไทยในการเปิดการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเจ้าแห่งสายน้ำ  ก่อนที่สนามอื่นๆ จะเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงหลังจากวันเข้าพรรษา 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของจังหวัดชัยนาท ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP  รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท  และกำหนดพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น.  ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัด  ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ไหว้พระแม่คงคา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ  มหกรรมอาหารอร่อย สวนสนุก และการแสดงคอนเสิร์ตและกำหนดการแข่งขันเรือยาว แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกประเภท 30 ฝีพาย และ 40 ฝีพาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 รอบคัดเลือกประเภท 30 ฝีพาย รอบคัดเลือกประเภท 55 ฝีพาย รอบชิงชนะเลิศประเภท 30 ฝีพาย  และ 55 ฝีพาย  ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

“อย่าลืม เที่ยวชมงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2561  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท และบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระยาตาก อ.เมือง จ.ชัยนาท

ส.อ.วรชล  ฟักขาว  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท  รายงาน