ชัยนาทเตรียมจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 35

ที่บริเวณ สวนส้มโอโชคชัย ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วย  นายเกษม  ไตรพิจารณ์  เกษตรจังหวัดชัยนาท  น.ส.นงนุช  สุวรรณรักษ์  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และนายอำนวย  คุ้มชนะ  เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 35 ปี2561  ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน  หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า ส้มโอขาวแตงกวา เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท มีการปลูกสืบต่อกันมายาวนานกว่า 100 ปี ส้มโอขาวแตงกวามีขนาดผลกลมโต รสชาติหวานฉ่ำซ่อนเปรี้ยว เกร็ดส้มมีสีเหลืองใสค่อนข้างแห้งและกรอบ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และมีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศไทย ส่งผลให้เกษตรกรชาวจังหวัดชัยนาทมีรายได้ดี และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ส้มโอขาวแตงกวา” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้กระจายลงสู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับ หลายภาคส่วน กำหนดจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” ครั้งที่ 35 ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกร้านจำหน่าย ส้มโอขาวแตงกวา ราคาหน้าสวน ของชมรมเกษตรกรชัยนาท, การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท, การประกวดธิดาส้มโอเมืองชัยนาท, สวนสนุกชุดใหญ่, การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP, มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ส.อ.วรชล  ฟักขาว  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท  รายงาน