จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2561

เทศกาลอาหารผลไม้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงาน เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานชนิด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาแข่งขันในด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

นายคำนวณ ไพโรจน์สถาพร ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆ แยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ศูนย์อาหาร พบกับอาหารอร่อย ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดนครปฐม พบกับเชฟกระทะเหล็ก ,ศูนย์ชิมผลไม้อิ่มละ 50 บาท ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง ผลไม้กว่า 10 ชนิดพร้อมน้ำผลไม้สดๆ, ศูนย์ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมทวารวดี ให้ความรู้ด้านวิชาการ บริการนวดเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลต่าง ๆ , สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีระดับ 5 ดาว, ศูนย์จำหน่ายผลไม้ โดยชาวสวนผู้ผลิตโดยตรง เช่น ส้มโอ ฝรั่ง มะม่วง ผลไม้ตามฤดูกาล, ศูนย์ข้าวหลาม มีการจำหน่ายข้าวหลามจากผู้ประกอบการโดยตรงทุกวัน , ศูนย์ยานยนต์ มีการแสดงโชว์รถ จากบริษัทห้างร้าน, ศูนย์เกษตรกรรม จำหน่ายผักผลไม้ กล้วยไม้จากผู้ประกอบการในจังหวัด, ศูนย์ปศุสัตว์ จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ จำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในราคาพิเศษ และ ศูนย์อาหารโต๊ะจีน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐม จัดเมนูอาหารเด็ดจากราคาโต๊ะละ 1,800 บาทเหลือเพียงโต๊ะละ 1499 บาท จำหน่ายวันละ 1 รอบ เวลา 18.00 น. รับจำนวนจำกัด ผู้ประกอบการโต๊ะจีนทุกรายที่มาร่วมออกบูธได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครปฐม ตามวันเวลาราชการ 034-254647/210230,254231 ,081-8579771