สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา “เสียงสะท้อนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จิตอาสารักษ์ถิ่นเกิด”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 ในประเด็น  “เสียงสะท้อนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จิตอาสารักษ์ถิ่นเกิด”   ในหัวข้อสนทนา- เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนเยาวชนจากตัวแทน นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ เล่าเรื่องบทบาทหน้าที่เยาวชนในสถานศึกษา รูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัว ผลกระทบของสถานการณ์ปัจจุบัน

– แชร์ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน เช่น ธนาคารขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ กิจกรรมอาสา การช่วยเหลือผู้อื่น

– ร่วมแสดงความคิดในการผสานแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ผู้อาวุโส ให้สามารถปรับตัวการทำงานและเชื่อมโยงไปด้วยกัน รวมทั้งการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย

– ร้อยเรียงจิ๊กซอว์แนวคิดเยาวชน มาร่วมกันแสดงศักยภาพต่อยอดความเจริญ เมืองสุพรรณแห่งอนาคต นำพาความสุขชุมชนในวันข้างหน้า

โดยมีผู้ร่วมสนทนา  ประกอบด้วย

  1. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา
  2. นายภูมิพัฒน์ ภราไดย (ทอย) : ประธานนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  3. น.ส.กมลวัทน์​ มนตรี ​(เต็ม) : โรงเรียนสงวนหญิง
  4. น.ส.รพี ขุนทองไทย : นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
  5. น.ส.พิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์ (มะหมิว) : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. น.ส.ณัฐฑิฌา พูลสวัสดิ์ (แม่พลอย) : บัณฑิตจบใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วนศ.สพ.)

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live/