พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น 1 ในโรงพยาบาลสนาม 19 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ โดยในวันนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ภายในโรงเรียนการบินกำแพงแสน พลอากาศตรีไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นประธานรับมอบเครื่องเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทาน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง จะนำเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว