ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขอให้ต่อยอด การเล่นกีฬาเป็นอาชีพที่สมบูรณ์แบบ

วันนี้ (7 เม.ย.65)  ที่   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมกล่าว ชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ เพราะเราไม่ใช่นักเรียนธรรมดาทั่วๆไป ที่เรียนอย่างเดียวแต่พวกเราเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ เป็นนักกีฬาในระดับชาติ นานาชาติ การแข่งขันกีฬารายการต่างๆ สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งไม่สามารถหาได้ในตำรา จึงหวังว่านักเรียนจะพัฒนากีฬาต่อยอดให้สูงขึ้นไป เพราะขณะนี้กีฬาเป็นอาชีพได้แล้ว อาชีพกีฬาเป็นอาชีพที่สมบูรณ์แบบ เพราะนอกจากจะมีเงินรายได้แล้วยังมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปด้วย  และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับรางวัล ที่ท่านได้ทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนทั้งการเรียนในสายสามัญและด้านกีฬา จนประสบผลสำเร็จทั้งการเรียนและการกีฬาเป็นที่ประจักษ์

ด้าน นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๓1 ปี เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศควบคู่กับการจัดการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 นี้

ได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้อุปการคุณและสนับสนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  รางวัลผู้บริหารงานดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ บุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนให้งาน แนะแนวอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๘ ปี  ข้าราชการดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ครูดีในดวงใจ       ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม นักเรียนผลการเรียนดีเด่นและนักเรียนกิจกรรมดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 111 คน