คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ ( 24 เม.ย.65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรี มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 895  เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ และโรงพยาบาลสนามอำเภอ จำนวน  839 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ  56 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 5 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 3 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 240 คน

3.ผู้ป่วยอาการปานกลาง จำนวน  505 คน

4.ผู้ป่วยอาการปานกลาง ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 68  คน

5.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 25 คน

 

ทั้งนี้ เฉพาะโรงพยาบาลสนาม 7 แห่งและ CI มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 632 เตียง มีผู้ป่วยเข้าทำการรักษา 136 คน มีเตียงคงเหลือ 496 เตียง /มีผู้เข้ารับการรักษาระบบ Home Isolation จำนวน 5,707คน และมีผู้เข้ารับการรักษาระบบ  Self Isolation  จำนวน  278 คน

 

สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 184 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน จำนวน 29,846  ราย   ขณะที่มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK + จำนวน 515 ราย รวมสะสม 37,867 ราย  และหายป่วยสะสม รวมผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน  54,405ราย คงเหลือกำลังรักษา รวมผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATKอีก จำนวน 13,209 ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม    รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน  99  ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน  1,193   คน