จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ (3 มิ.. 65) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 99 รูป โดยมีพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร นำพระสงฆ์รับบิณฑบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

สำหรับในวันนี้ จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่เวลา 17.30 . เป็นต้นไป

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว