กำนันสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ (กำนันยอดเยื่ยมปี2565) ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10:00 กำนันสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ (กำนันยอดเยื่ยมปี2565) นัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ชิงถ้วยเกียรติยศ ของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ และะถ้วยรางวัลของนายอำเภอนครชัยศรี นายอารุช เอมโอฐ 

โดยจัดการแช่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1)ประเภทประชาชนทั่วไป

2) ประเภทผู้นำท้องถิ่นท้องที่

3) ประเภทสุภาพสตรี

4) ประเภทเยาวชน

ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมเรือและพายพร้อมเสื้อชูชีพใว้ให้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องเตรียมมา โดยงานจะมีขึ้นใน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม ..2565 เวลา 10.00 . .วัดประชานาถ(โคกแขก) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณ นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรีให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชุม การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในวันออกพรรษาได้จัดแข่งขันเป็นประจำทุกปีของทางวัด และจะจัดการประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 .ต่อไป