จังหวัดสุพรรณบุรี ปล่อยแถว “ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566”

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผู้บัญชาการตำรวจตำรวจภูธร ภาค 7 สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ป้องกันจังหวัด ขนส่งจังหวัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 20-29 ธันวาคม 2565 (10 วัน) เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ภายใต้แผนยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี”

 

สำหรับการระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งนี้ โดยกำหนดเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป (ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด การลักลอบหนีเข้าเมือง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด สถานบริการและการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ) และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (หลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย การเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีทางอินเตอร์เน็ตและการค้ามนุษย์ การพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ

 

กำลังพลประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี, รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี, ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี, นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, หน.สนง.ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี, ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี, ตม.จว.สุพรรณบุรี, สว.สทส.8 กก.2.ทท., สว.สทล.6 กก.2 บก.ทล. ,กก.ตชด.ที่13, ผอ.ปปส.ภาค7 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกำลังพลร่วมพิธี ทั้งสิ้น 350 นาย

 

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และตำรวจภูธรภาค 7 จะดำเนินการแบบบูรณาการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป