มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับภาคี แถลงข่าวจัดงาน”รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8″ ชวนช้อปผลผลิตอินทรีย์จากทั่วประเทศ 17-19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม

มูลนิธิสังคมสุขใจ

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ” โดย มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCG Packaging Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิดรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเราเพื่อโลกรวมพลังคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ร่วมผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานพบกับ 8 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปดีดี และช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้ เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง เกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายสังคมอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องอาหารแต่ยังสามารถเชื่อมโยงในเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทางจังหวัดจึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าทั้งผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชน จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิดการจัดงาน เพื่อเราเพื่อโลก

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยหรือ TOCA ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ดังนั้น การกลับมาของงานรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเราเพื่อโลกกับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 นอกจากจะพุ่งเป้าตอกย้ำในเรื่องสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่สามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยจุดเด่นของงานสังคมสุขใจ คือ เป็นงานประจำปีที่รวมคนอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งการผลิต การจำหน่าย การตลาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำ นอกจากมีผลผลิตออกมานำเสนอยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้มีโอกาสพบผู้ผลิตที่หลากหลาย ส่วนผู้บริโภคได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง พร้อมทั้งยังมีองค์ความรู้มากมายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ เรียกว่ามางานนี้ คุ้มค่า ได้เห็นการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในทุกมิติ

สำหรับ 8 ไฮไลท์กิจกรรมที่ห้ามพลาด ได้แก่ 1. สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 200 บูธมีทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft ต่างๆ ระดมกันมาให้ช้อป 2. เวิร์คช็อปสุดชิค ที่สนุกได้ทุกวัย เน้นสอนจริง ทำเองเป็น 3. Business Matching เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร จับคู่ธุรกิจ ซื้อสิ้นค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร กว่า 20 ราย 4.แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง 5.ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ง่ายๆ ผ่าน แอพพลิเคชั่น TOCA Platform 6.สนุกกับกิจกรรมสะสม Earth Points แต้มรักษ์โลก แลกรับสิทธิมากมายภายในงาน 7.พบกับ Organic Hero และคนอินทรีย์ต้นแบบหลากหลายด้าน ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 8.นิทรรศการความรู้และเวทีเสวนาในหัวข้ออินเทรนด์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก Carbon Farming และ Bio Dynamic กับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

งานนี้เราอยากให้คนรุ่นใหม่ หรือ คนที่ทำงานด้านซีเอสอาร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนด้านเกษตร การตลาด  ได้มาสัมผัส เพราะ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ BCG Economy Model ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ และเทรนด์ของโลกอย่างชัดเจน ซึ่งทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ กับเรื่อง Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งยังสอดรับกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 สวนสามพราน.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 . ไม่มีค่าใช้จ่ายใด   สามารถจอดรถในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีบริการรถรับส่งเข้างานฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน

ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ที่

โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน

https://www.facebook.com/SangkomSookjai