สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 The 7th Western Motor Expo 2023

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ..2566 ที่โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในชื่อว่า The 7th Western Motor Expo 2023 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการผู้จัดการใหญ่ .ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ ประเทศไทยจำกัด นายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งมีนายบุญชู  กัลยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกประธานการจัดงานเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 The 7th Western Motor Expo 2023

นายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกในภูมิภาคตะวันตก รวมถึงส่งเสริมสินค้าของสมาชิก ผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภายในงานจะมีนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆมาจัดแสดงโชว์ และขอต้อนรับครอบครัวฮีโน่ทุกท่านที่จะก้าวไปสู่ปีที่ 60 อย่างเต็มภาคภูมิ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จังหวัดนครปฐมเราเป็นศูนย์กลางความอุดมสมบูรณ์ เรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง  โดยเฉพาะการเติมโตของระบบขนส่ง ที่ปัจจุบันถึอว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยรถบรรทุกที่ทันสมัยในธุรกิจขนส่งสินค้าต่าง ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนะวันตกเจริญเต็บโตอย่างรวดเร็วต่อไป

นายชัยพล  แซ่เฮง รักษาการนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ในนามของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ขอขอบคุณบริษัทฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ ประเทศไทยจำกัด ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน เดอะเซเว่น เวสเทิร์น มอเตอร์เอ็กซ์โปร 2023 ในครั้งนี้และขอบคุณพันธมิตรผู้ประกอบการ ผู้บริหารจากสหพันธ์การขนส่งทางบก และพี่น้องชาวสมาคมฯ ทุก ท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี