สุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้(28 เม.ย.66) ที่ห้องประชุม To BE NUMBER  ONE ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐ์วงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ No Stroke for All Thai by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก”เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง แก่เด็กไทยรุ่น ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิด โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  พร้อมขอให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น ก้าวท้าใจ และ CCC อย่างสมพระเกียรติ เพื่อเป็นภาพรวมของจังหวัด

ด้านนายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุธีร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดในวันที่  29 ตุลาคม 2566 เป็นกิจกรรม เดิน – วิ่ง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณ บึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือแอฟ ThaiRun ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป