กต.ตร.ฯร่วมกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ทอดผ้าป่าสร้างที่พักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี (กต.ตร.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร ภัทรวิกรัยกุล ประธานฝ่ายฆาราวาส พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างห้องเก็บอาวุธปืนของทางราชการ และสร้างที่พักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.สมพร พุกหอม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.พีระพงษ์ จบศรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.กวินท์ อดุลยาศักดิ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ต.สมชาย รอบคอบ สว.ธุรการ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธี ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 788,859 บาท

พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มีข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานี จำนวน 203 นาย มีพื้นที่ มีประชากร จำนวน 138,226 คน มีอาวุธปืนของทางราชการ ปืนพก จำนวน 267 กระบอก ปืนยาว จำนวน 87กระบอก ปืนลูกซอง จำนวน 4 กระบอก ปัจจุบันยังไม่มีห้องเก็บอาวุธปืนตามแบบของ ตร. ขาดงบประมาณในการก่อสร้างห้องเก็บอาวุธปืนของทางราชการ นอกกจานี้ยังมีประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 100-200 คนต่อวัน รวมทั้งสถานที่พักคอยสำหรับประชาชนเป็นพื้นที่ดินอยู่บริเวณด้านข้างสถานีตำรวจ ไม่สะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ทาง กต.ตร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี โดยท่านพระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ ประธาน กต.ตร.จึงมีแนวคิดจัดหางบประมาณรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อก่อสร้างห้องเก็บอาวุธปืนของทางราชการ และสร้างที่พักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้ยอดเงินจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 788,859 บาท