หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวสุพรรณบุรี ร่วมอุดหนุนสินค้าตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี เป็นจำนวนมาก

วันนี้(23 พ.ค.66) เวลา 07.00 น. บรรยากาศตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวสุพรรณบุรี มารอซื้อสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า โดยผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ ส้มโอขาวแตงกว่า ฝรั่ง กล้วย และทุเรียนจากด่านช้างรอยต่อ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่มีผู้จับจองและหมดลงอย่างรวดเร็ว

โดยนางทัศนีย์ เทพไชย. ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาซื้อโดยตรง เพราะราคาไม่แพง ที่สำคัญ สด สะอาด อร่อย มาอุดหนุนตลอด เพราะเป็นการจำหน่ายจากเกษตรกรโดยตรง ราคาจับต้องได้ ที่สำคัญจะมี ที่ต้องมาแต่เช้าเพราะกลัวสินค้าที่ต้องการจะหมดก่อน

ด้านนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การเปิด ตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี ทุกเช้าวันอังคาร ไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาขายอย่างเดียว แต่เกษตรกรจะแนะนำวิธีการคัดเลือกผลผลิต ทั้งผัก และผลไม้ว่าควรเลือกอย่างไร เช่น ส้มโอ ควรดูที่น้ำหนักและลูกไม่ใหญ่มาก เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในขณะเดียวกันช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ ราคาถูก จากมือผู้ปลูกโดยตรง อาทิ ข้าว (หอมมะลิ, กข 43, ไรซ์เบอร์รี่) ผักสลัด ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีผลผลิตด้านปศุสัตว์ เช่น ไข่สดจากฟาร์ม นมวัว นมแพะ ตลอดจน สินค้าประมง Fisher man shop ร่วมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป กระเป๋าจักสาน เป็นต้น

    จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช้อป อุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ที่ตลาดเกษตรกร@สุพรรณบุรี ภายในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น.