จังหวัดนครปฐม แถลงข่าว เตรียมจัดงาน“มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิต ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยส่งตรงจากฟาร์มอีกด้วย

ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐพล สุขัมศรี ประธานคณะทำงานเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดนครปฐม นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแอร์ออร์คิดส์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม และ นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66 ” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร ชมรม และเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐม  ให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ .. 2566 กิจกรรมหลักยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ Product Champion จังหวัดนครปฐม กิจกรรมย่อย 8 จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป และไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 . – 21.00 . โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

         ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร 3 วัย, การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ, การประกวดผลไม้ของดีนครปฐม, การแข่งขันจัดสวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ, การจัดสวนไม้ประดับ, ฟรีอบรมส่งเสริมอาชีพจากทีมวิทยากรมืออาชีพ 10 หลักสูตร, การแสดงบนเวที,    การแสดงดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล, การแสดงลำตัดมหาวิทยาลัยศิลปากร, วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย, การแสดง TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด 8 การแสดง และสินค้าทางการเกษตรที่ส่งตรงจากฟาร์ม ทั้งพืช ทั้งผลไม้  และของดีนครปฐมอื่นๆอีกมากมายที่องค์กรเกษตรกรทั้ง 7 อำเภอ ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี มาในงานมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้ นครปฐม 66

…………………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว