นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร พร้อมร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นมะขาม รุกขมรดกของแผ่นดิน ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี

(22 ก.ค.66) เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี ด้านหลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร

โดยพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตทางเรือ จำนวน 9 รูป ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ทุกเช้าวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก

จากนั้นประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะขาม รุกขมรดกของแผ่นดิน และไม้ป่ามีค่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมกันทำบุญให้อาหารปลา รับชมการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยของเยาวชน การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่น พายเรือเที่ยวชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพความประทับใจและศึกษาพันธุ์กล้วยชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ยาก

และยังสามารถเดินทางไปขอพรหลวงพ่อโต และหลวงพ่อเงินในโบสถ์มอญเก่า หลังวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย