สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๖

วันที่ กันยายน ..๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๕ . พล...ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช..มอบหมายสั่งการให้ พล...วรายุทธ  สุขวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช../ รองผอ.ศอ.ปส..

👉เป็นผู้แทนในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำภาคีเครือข่ายชุมชนที่ได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ..๒๕๖๖ .  ซึ่งชุมชนยั่งยืนบ้านแสงอรุณ

. .แสงอรุณ .ทับสะแก .ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการตรวจประเมินเป็นลำดับที่ ของจว.ประจวบคีรีขันธ์ และ ผ่านการตรวจประเมินจากภาค ได้ลำดับที่ การดำเนินโครงการ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[ เสาหลัก และ เสาเอก ]

อย่างเข้มแข็ง ตรงตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์โครงการ ในการบำบัดโดยกระบวนการ CBTx ซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น ๒๑ คน โดยผ่านการบำบัด ๑๗ คน(ประมาณ ๘๐%) และ มีผู้บำบัดเข้ารับการอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ จำนวน รูป[เข้าพรรษาและปวารณาตนว่าจะบวชไม่สึก จำนวน รูป] รวมถึงยังมีผู้บำบัดได้ประกอบอาชีพเสริมด้วยการขายลูกชิ้นทอด หลังจากผ่านกระบวนการบำบัดและเลิกเสพแล้ว จำนวน คนนับเป็นแบบอย่างที่ดี ของ . เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

🔳นาย สมเจตร์ เจริญทรง

นายอำเภอทับสะแก

🔳..วิยะรัตน์ หนูเอก

ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอทับสะแก

🔵ว่าที่ ...วีระพัฒน์ เกตุษา

             ผกก.สภ.ห้วยยาง      

📍...สหธัญ กำบิลดีลิราข

รอง ผกก..สภ.ห้วยยาง

📍ว่าที่ ...กฤษดา  เหนี่ยวพึ่ง

สวป.สภ.ห้วยยาง

📍...หญิง จริญญา ยางงาม

สว.อก.สภ.ห้วยยาง

📍..ณุกานดา จันทราภรณ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก

📍นาย อนุชา ส้งข์วิไลย

ผอ.รพ.สต.บ้านหินเทิน

📍นายสุรศิลป์ ยลปลัดยศ

นายก อบต.แสงอรุณ

📍นาย ภัทรดนัย สมศรี

กำนันตำบลแสงอรุณ

📍นางโนรี  ฉัตรบรรยงค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ .แสงอรุณ

📍นาย ชาตรี วณิชวรสกุล

ประธาน กต.ตร.สภ.ห้วยยาง

📍นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับสะแก

📌เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยาง /ชป.ชุมชนยั่งยืน สภ.ห้วยยาง

📌ผู้ช่วยผู้ใหญ่, จนท.อสม.,

คณะกรรมการคุ้ม และชาวบ้านชุมชนบ้านแสงอรุณ ให้การต้อนรับ

ผกก.สภ.ห้วยยางกล่าวไว้ว่า

การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เมื่อได้รับความร่วมมือจากขุมชนและภาคีเครือข่าย เสาหลัก เสาเอก แล้วผลสำเร็จจึงตามมา ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละของชุดปฏิบัติการและผู้นำชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการคุ้ม รวมถึงตัวผู้กล้า ซึ่งเป็นผู้บำบัดในโครงการ สามารถตัดใจ เลิกเสพยาเสพติดได้

มีรายได้ มีอาชีพเสริม ครอบครัวมีความสุข ได้คนดีกลับคืนสู่ชุมชน

ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับมา ปัญหาอาชญากรรมไม่เกิด

🚩 ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน บ้านแสงอรุณ .  .แสงอรุณ .ทับสะแก.ประจวบคีรีขันธ์