ชาวสุพรรณบุรี นับพันคน แห่รับติ้วประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรีอย่างเนื่องแน่น

ที่บริเวณหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง หลายพันคน แห่รับติ้วประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี อย่างเนื่องแน่น

โดยมีรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เตารีด เป็นต้น ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทิ้งกระจาดให้ทานในครั้งนี้เป็นการให้ทานทิ้งกระจาดให้แก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งนอกจากการทิ้งติ้วให้ทานแล้ว สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้มาลงชื่อแล้วรับสิ่งของได้เลยไม่ต้องไปยืนรอรับติ้วเหมือนคนปกติ

โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการแจกติ้วทิ้งทาน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม  โปร่งฟ้า  ดร.สุจิตรา  ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแจกติ้วทิ้งทานด้วย ซึ่งจะมีการแจกทานอีกครั้งในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

สำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 143 โดยในปีนี้ จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2 – 14  กันยายน 2566  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาดของท้องถิ่นที่ดีงาม มีคุณค่าในความเชื่อและความศรัทธา และสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนที่มีมาช้านาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นงานท่องเที่ยวระดับประเทศ ที่สำคัญ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง