สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 28 ปี เสริมความเป็นสิริมงคล มุ่งพัฒนาเป็นสื่อยุคโซเชียลมีเดีย เพื่อประชาชน

วันนี้(13 ก.ย.66) ที่สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา   เขมะชิต     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วย นางจรรยา     อัมหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี นางสาวสมจิตต์    น้ำค้าง  ผอ.สวท.สุพรรณบุรี นางสาวผ่องฉวี  จันทร์น้อย  ผอ.สวท.ราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สวท.สุพรรณบุรี ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กันยายนของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการทำบุญแบบพอเพียง โดยนิมนต์พระ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีสงฆ์ และรับการถวายอาหารเพล พร้อมชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยนางจรรยา     อัมหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ฝากให้ทีมงานทุกคน  มุ่งพัฒนาเป็นสื่อยุคโซเชียลมีเดีย สร้างการรับรู้ แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วกระชับ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานีฯ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 102.25 เมกะเฮิร์ต มีรัศมีการรับฟังประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี และบางส่วนของจังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2538