มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Anntonia Porsild (Miss Universe Thailand 2023) เข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า กรุงเทพฯ  Ms. Anntonia Porsild (Ann) หรือ แอนแอนโทเนีย โพซิ้ว ผู้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023 (MUT2023) เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุน 100%) กับ ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว (รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด) ภายในงานมีผู้บริหารกองประกวดฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงนักศึกษาไทย/ต่างชาติ และพี่ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีให้กับ Anntonia Porsild กับความสำเร็จในการประกวด Miss Universe Thailand 2023 ที่ผ่านมาพร้อมกับการให้กำลังใจเพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก Miss Universe 2023 ที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้

ภายในงาน Anntonia ได้กล่าวถึงมุมมองของความสำเร็จ ว่าทุกคนสามารถมีความสำเร็จที่ไม่ต้องเหมือนใคร แต่ขอให้เป็นความสำเร็จในแบบของตนเองสุดท้าย“Anntonia ได้บอกกับคนไทยทุกคนว่าการประกวด Miss Universe ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ ประเทศ El Salvador ในฐานะของตัวแทนของประเทศไทย จะมุ่งมั่นและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และขอให้ทุกคนติดตามชมและส่งกำลังใจมาให้ด้วยค่ะ

สำหรับประวัติการศึกษาของ Anntonia Porsild ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อปีการศึกษา2565 ในขณะเรียน Anntonia Porsild ก็ยังได้เป็นผู้ครองตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2019 และ Miss Supranational 2019 และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดี มีความตั้งใจ วางแผนได้ดีทั้งด้านการเรียนและการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยฯ ต้องขอชื่นชมในความสำเร็จในทุก ด้านและขอให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ขึ้นไป