รองผู้ว่าประจวบนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9 และวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2566  ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายสิงห์ฐาน จันทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดประจวบฯ นายประยุทธ แก้วภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล , นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ , นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ตร.ภ.จว.ประจวบฯ น.อ.พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ฝ่ายตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวประจวบฯ เข้าร่วม

โดยมี พระเมธีคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม  จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และพิธีกรวดน้ำ  ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่ออกเดินรับบิณฑบาตบนถนนสละชีพ

จากนั้นในเวลา 08.30 น. ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัด ( อาคารไม้)  โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ ต่อมา ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเป็นประธานในพิธี และเข้าวางพวงมาลา เป็นลำดับสุดท้าย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “ เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคต ครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและพสกนิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ จำนวน 4,741 โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ ด้วยดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงข้าพระพุทธเจ้า ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ///////////