สาวงามทั่วประเทศร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2567 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสาวงามเมืองเหน่อ คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์

ที่เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นางอภิญญา  เอี่ยมอำภา  รองผวจ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนาง นภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมมอบรางวัลให้แก่ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2567 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้สาวงามจากทั่วประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งได้มีสาวงามจากทั่วประเทศ เดินทางมาสมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2567 และผ่านรอบออดิชั่น จำนวน  40 คน ซึ่งทำการประกวดเมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2567   ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดธิดาดอนเจดีย์  ประจำปี 2567

ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2567 ได้แก่ นางสาวศิริกานต์ วิเชียรศรี  หมายเลข 20  รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่นางสาวสุพัตรา นามวงค์ หมายเลข 12 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวกมลพร ทองผล หมายเลข 6 ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่นางสาวปภาวี อดทน หมายเลข 41 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวนิษฐ์วรา เงินบำรุง หมายเลข 2 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

รางวัลพิเศษ

  1. ชุดตะเบงมานงามตา ได้แก่ นางสาวปภาวี อดทน หมายเลข 41ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ
  2. ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวอรอุมา ขีดสันเทียะ หมายเลข 11 ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ
  3. ขวัญใจคนสุพรรณได้แก่ นางสาวปภาวี อดทน หมายเลข 41 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

 

โดย นายชัยยุทธิ์  พลเสน ที่ปรึกพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าประกวดทุกคน ซึ่งการประกวดธิดาดอนเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปี โดยจะมีสาวงามจากทั่วประเทศ  เดินทางมาร่วมประกวด  จนสร้างชื่อเสียง และ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จัก

ทั้งนี้ อบจ.สุพรรณบุรี ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ จำนวน 46,500  บาท และนายชัยยุทธิ์  พลเสน ที่ปรึกพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเพิ่มอีก 3,500 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท  มอบให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี