ชาวสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “ชวนแต่งไทย ไปทำบุญเมืองสุพรรณบุรี” เป็นจำนวนมาก

เช้าวันนี้(14 ก.พ.67) เวลา 07.00 น.บรรยากาศที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีชาวสุพรรณบุรี จำนวนมากแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างสวยงาม

นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 67 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล ในกิจกรรม “ชวนแต่งไทย ไปทำบุญเมืองสุพรรณบุรี”  ที่บริเวณพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

จากนั้น เวลา 10.00 น. มีพิธีบวงสรวงศาลสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสิริมงคลให้เกิดความสุขสวัสดีแก่บ้านเมืองและประชาชน

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเสริมสิริมงคล แล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและสร้างความรักความสามัคคีให้แก่เยาวชน สังคม และชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ที่สำคัญคือ รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนไทย  และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การอนุรักษ์ และการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป