AIS AUNJAI CYBER เดินหน้าร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สร้างการตระหนักรู้ สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ปีที่ 2 ลุยจังหวัดแรกที่สุพรณบุรี

โดยโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือภัยออนไลน์ ยกระดับทักษะของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน สร้างแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน ให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสุริยา เอี่ยมเพ็ชร์ รักษาการหัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคกลาง เอไอเอส ขึ้นเสวนาในหัวข้อ “จับเข่าคุย คุ้ยไต๋สแกมเมอร์” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องกาลพฤกษ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเอไอเอส ที่ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างสังคมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยตามภารกิจของ AIS อุ่นใจ CYBER ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการใช้งานดิจิทัลให้กับคนไทย มุ่งยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยสู่การเป็น Digital Citizen สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายและผลกระทบจากการใช้งาน มุ่งลดการเกิดปัญหาภัยไซเบอร์  พัฒนาโซลูชันและบริการดิจิทัลเพื่อปกป้องและส่งเสริมการใช้งานอย่างปลอดภัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความฉลาดและทักษะของพลเมืองดิจิทัล เพื่อใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัล ผ่านหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับคนไทย รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยป้องกันภัยไซเบอร์อย่างสายด่วน 1185 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน AIS Spam Report Center ให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพได้ฟรี